Заява Уповноваженого до 26-ї річниці вступу України до Ради Європи

09/11/2021 09:24

9 листопада 1995 року Україна офіційно набула членства в Раді Європи. Ця подія стала вагомим внеском у сучасну історію Української держави, позначаючи нашу європейську ідентичність.

Вступом до Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання високого рівня у сфері верховенства права, прав і свобод людини як одних з найвищих цінностей демократичного суспільства.

З моменту заснування Ради Європи 5 травня 1949 року ця впливова міжнародна організація зробила значний внесок і продовжує докладати активні зусилля для утвердження принципу верховенства права, гарантій основних прав і свободи людини на європейському просторі та в усьому світі.

Одним із найбільших досягнень Ради Європи є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, яка була відкрита до підписання у 1950 році і яка слугує правовою основою для діяльності Європейського суду з прав людини.

Кожна країна-член Ради Європи обов'язково має визнати принципи верховенства права та здійснення прав людини і основоположних свобод всіма особами, які перебувають під її юрисдикцією.

Приєднання до цієї міжнародної організації продемонструвало світові демократичний вибір України, її європейський напрям, що водночас вимагає запровадження системних реформ, спрямованих насамперед на захист прав людини та свобод. Наразі наша країна має помітні досягнення на цьому шляху.

Водночас Україна повинна докладати більше зусиль задля повного виконання усіх зобов’язань перед Радою Європи, зокрема – аби мінімізувати та звести нанівець значну кількість звернень наших громадян до ЄСПЛ. Більшість із них стосуються порушень строків розгляду цивільних та кримінальних справ у судах, катувань та нелюдських умов тримання в ув’язненні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини систематично звертає увагу державних органів та посадових осіб на існуючі проблеми та наполягає на їх негайному вирішенні. Вагоме місце цим питанням приділяється у Щорічній та Спеціальних доповідях Омбудсмана.

«Важливо, аби Україна продовжувала активно приєднуватися до міжнародних договорів та конвенцій, які розроблені у межах Ради Європи. Це допоможе практичній реалізації зобов’язань перед Радою Європи та зможе не декларативно, а дієво сприяти утвердженню принципів верховенства права, демократії та дотриманню прав і свобод людини у нашій країні», - наголосила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.