Уповноважений вітає рішення ЄСПЛ щодо громадянина України Міхеіла Саакашвілі

11/11/2021 11:33

УКР/ENG

Вітаю рішення Європейського суду з прав людини щодо громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.

ЄСПЛ задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав Міхеіла припинити голодування, визнавши факт його відмови від їжі, прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів.

Суд ухвалив, щоб Грузинський Уряд до 24 листопада поінформував його про стан здоров’я Міхеіла, про лікування, яке він отримує, а також про те, що влада гарантує його безпеку загалом і надає належне медичне обслуговування. Невиконання цих заходів буде розцінено як порушення статті 34 Європейської конвенції з прав людини (перешкоджання ефективному здійсненню права на індивідуальні заяви до суду).

Справа Міхеіла Саакашвілі визнана першочерговою. Наступне засідання призначено на 24 листопада.

Громадянин України, Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіл Саакашвілі, затриманий 01 жовтня 2021 року, голодує вже 42 день і відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліумом лікарів стан його здоров’я оцінюється як критичний.

Медичний заклад пpи установi виконання покарань № 18 м. Глдані, в якому з 08 листопада 2021 року перебуває Міхеіл, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів та через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування, на чому наголошувала Омбудсманом Грузії.

Вимагаю невідкладного поміщення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів, що відповідатиме установленому ЄСПЛ рішенню у справі «Саакашвілі проти Грузії».

I welcome the decision of the European Court of Human Rights on the citizen of Ukraine, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council of Ukraine Mikheil Saakashvili.

The ECHR granted Saakashvili's lawyers' request for interim measures and called on Mikheil to end his hunger strike, acknowledging his refusal to eat, take medication, vitamins and medications.

The Сourt ordered the Georgian government to inform by November 24 about Mikhеil's health, the treatment he was receiving, and that the authorities were ensuring his safety in general and providing him with proper medical care. Failure to comply with these measures will be considered a violation of Article 34 of the European Convention on Human Rights (obstruction of the effective exercise of the right to individual redress).

Mikheil Saakashvili's case is considered a priority. The next meeting is scheduled for November 24.

A citizen of Ukraine, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council under the President of Ukraine Mikheil Saakashvili, detained on October 1, 2021, has been on hunger strike for 42 days and refused to take drugs, vitamins and supportive drugs. The doctors' council assesses his state of health as critical.

The hospital at the penitentiary institution in Gldani, where Mikheil has been held since November 8, 2021, does not meet the recommendations of the medical council and, due to the lack of necessary medical equipment, cannot provide adequate resuscitation and treatment. The Georgian Ombudsman emphasized this.

I demand that Mikheil Saakashvili be hospitalized immediately to the facility, which is equipped to provide emergency resuscitation measures and meets the standards of medical care for such patients, taking into account all the recommendations of the medical council, which will comply with the ECHR decision in Saakashvili v. Georgia.