Міжнародне законодавство

Модернізована Конвенція Ради Європи № 108 (Неофіційний переклад)

Модернізована Конвенція Ради Європи № 108 (en)

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/680 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних компетентними органами з метою попередження, розслідування, виявлення або кримінального переслідування кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань та щодо вільного переміщення таких даних» (en)

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2002/58 від 12 липня 2002 року «Про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій»

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №45/2001 від 18 грудня 2000 року про захист фізичних осіб, що стосується обробки персональних даних установами і органами Співтовариства та щодо вільного руху таких даних