Інші джерела

Рекомендація № R (97) 5 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо захисту медичних даних

Рекомендація № R (91) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо передачі третім сторонам персональних даних, що знаходяться у віданні  державних органів

Рекомендація № R (89) 2 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи про захист персональних даних, використовуваних для потреб працевлаштування

Рекомендація № R (86) 1 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи про захист персональних даних, використовуваних для потреб соціального забезпечення

Рекомендація № R (81) 1 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо автоматизованих  баз медичних даних

Настанова Європейської ради із захисту даних 3/2018 щодо територіальної сфери дії Загального регламенту про захист даних (стаття 3)

Настанова Європейської ради із захисту даних 2/2019 щодо обробки персональних даних на підставі пункту «b» частини першої статті 6 Загального регламенту про захист даних у контексті надання онлайн-послуг суб’єктам даних

Настанова Європейської ради із захисту даних 3/2019 щодо обробки персональних даних пристроями відеопристроям

Рекомендація CM/Rec(2019)2 Комітету Міністрів державам-членам про захист даних, пов'язаних зі здоров'ям (en)

Рекомендація CM/Rec(2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

Рекомендація CM/Rec(2018)2 Комітету Міністрів державам-членам про ролі та обов’язки Інтернет-посередників

Рекомендація CM/Rec(2016)1 Комітету Міністрів державам-членам щодо захисту та сприяння права на свободу вираження поглядів та права на приватне життя з урахуванням нейтральності мережі (en)

Рекомендація CM/Rec(2015)5 Комітету Міністрів державам-членам щодо обробки персональних даних у контексті працевлаштування та Пояснювальна записка

Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету Міністрів державам-членам щодо Посібника з прав людини для Інтернет-користувачів

Рекомендація CM/Rec(2012)4 Комітету Міністрів державам-членам щодо захисту прав людини під час користування послугами соціальних мереж

Рекомендація CM/Rec(2012)3 Комітету Міністрів державам-членам щодо захисту прав людини під час використання пошукових систем

Рекомендація CM/Rec(2010)13 Комітету Міністрів державам-членам щодо захисту осіб під час автоматизованої обробки персональних даних у контексті профайлінгу та Пояснювальна записка