Законодавство у сфері охорони здоров'я

16/03/2014 20:20

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»

Закон України «Про психіатричну допомогу»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

Закон України «Про лікарські засоби»

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»

Про захист населення від інфекційних хвороб

Питання медико-соціальної експертизи

Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності

Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон

Про забезпечення доступності лікарських засобів

Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 07 лютого 2020 року

Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації

Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування

Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами

Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну

Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Деякі питання створення госпітальних округів

Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги

Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань

Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання