Законодавство у сфері дотримання трудових прав

16/03/2014 20:16

Конституція України (ст.43, 44, 45, 48)

Європейська соціальна хартія (переглянута)

Конвенція про примусову чи обов'язкову працю №29

Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень №47 (укр/рос)

Конвенція про захист заробітної плати №95 (укр/рос)

Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності 100

Конвенція про оплачувані відпустки №132 (переглянута у 1970 році) (укр., рос.)

Конвенція про оплачувані учбові відпустки №140

Конвенція про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах №14 (укр/рос)

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів №98

Конвенція про політику в галузі зайнятості №122 (укр/рос)

Конвенція МОП №158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року

Кодекс законів про працю України

Закон України “Про відпустки

Закон України “Про оплату праці

Закон України “Про охорону праці

Закон України “Про зайнятість населення

Закон України “Про професійний розвиток працівників

Закон України “Про колективні договори і угоди

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»

Наказ Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.1993 № 43, зареєстрований в Мін’юсті 30.06.1993 № 76 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»

Про виконавче провадження

Про державну службу

Про службу в органах місцевого самоврядування

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу»

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві