Новини

Всі прес-релізи
Вівторок, 29 Червня, 09:09, 2021 р.

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого на Миколаївщині обговорив права засуджених і реалізацію НПМ

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Вадим Жепало взяв участь у засіданні спостережної комісії при Миколаївській обласній державній адміністрації.

Вівторок, 29 Червня, 09:00, 2021 р.

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого на Миколаївщині взяв участь в обговоренні проекту освітньої програми «Право»

У заході взяли участь представники органів державної влади, судів, прокуратури, адвокатури, Національної поліції України, громадських організацій, викладачі та студенти.

Понеділок, 28 Червня, 18:04, 2021 р.

Конституції України 25 років: стаття 46 гарантує право громадян на соціальний захист

Стаття 46 Конституції України гарантує право громадян на соціальний захист. Воно включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставив, а також у старості та я інших випадках, передбачених законом.

Понеділок, 28 Червня, 16:35, 2021 р.

Конституції України 25 років: стаття 43 гарантує право на працю

Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Понеділок, 28 Червня, 15:51, 2021 р.

Конституції України 25 років: статтею 34 передбачено право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб

Ми живемо в інформаційному суспільстві, у якому доступ до інформаційних ресурсів є визначальним, а сама інформація стала продуктом суспільного виробництва. Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб ‑ на свій вибір.

Понеділок, 28 Червня, 15:09, 2021 р.

Конституції України 25 років: стаття 28 закріплює право кожного на повагу до його гідності.

Стаття 28 Конституції України закріплює право кожного на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Право людини на повагу до її гідності, як і її право на життя, є невід’ємним, невідчужуваним, непорушним та підлягає безумовному захисту з боку держави.