Новини

Всі прес-релізи
Понеділок, 28 Червня, 16:35, 2021 р.

Конституції України 25 років: стаття 43 гарантує право на працю

Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Понеділок, 28 Червня, 15:51, 2021 р.

Конституції України 25 років: статтею 34 передбачено право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб

Ми живемо в інформаційному суспільстві, у якому доступ до інформаційних ресурсів є визначальним, а сама інформація стала продуктом суспільного виробництва. Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб ‑ на свій вибір.

Понеділок, 28 Червня, 15:09, 2021 р.

Конституції України 25 років: стаття 28 закріплює право кожного на повагу до його гідності.

Стаття 28 Конституції України закріплює право кожного на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Право людини на повагу до її гідності, як і її право на життя, є невід’ємним, невідчужуваним, непорушним та підлягає безумовному захисту з боку держави.

Понеділок, 28 Червня, 14:05, 2021 р.

Конституції України 25 років: стаття 40 гарантує право громадян на звернення до суб'єктів владних повноважень

Стаття 40 Конституції України гарантує право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Понеділок, 28 Червня, 13:11, 2021 р.

Уповноважений ВРУ з прав людини взяла участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 25-річчя Конституції України

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова взяла участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 25-річчя Конституції України. За її словами, прогресивним кроком при прийнятті Конституції України стало запровадження інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як інструменту парламентського контролю за додержанням гарантованих Конституцією прав і свобод людини.

Понеділок, 28 Червня, 12:47, 2021 р.

Конституції України 25 років: статтею 32 проголошується, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України

Впроваджуючи інноваційні цифрові технології, які покликані полегшити життя людини, необхідно усвідомлювати, що при цьому надзвичайно важливим є права людини, і зокрема право на приватність. Статтею 32 Конституції України проголошується, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.