Інформація про підрозділ

Управління міжнародного співробітництва
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Основним завданням Управління є правове, аналітичне, протокольне, організаційне, інформаційне та інше забезпечення міжнародного напряму діяльності Уповноваженого і Секретаріату в частині співпраці з національними інституціями з прав людини інших країн; взаємодії з міжнародними організаціями, членом яких є Уповноважений, урядовими міжнародними організаціями, їх органами та представництвами, а також з дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав, акредитованими в Україні, Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами і консульськими установами України за кордоном; забезпечення захисту прав людини і основоположних свобод, зокрема мігрантів (громадян України за кордоном, іноземців та осіб без громадянства на території України), а також організації та проведення міжнародних заходів.

 

Основні функції Управління

 • Здійснення моніторингу дотримання прав людини та основоположних свобод у сфері компетенції Управління, надання пропозицій Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення цих прав.
 • Аналіз державної політики, економічних, політичних, соціальних та інших процесів, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Управління, та підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому.
 • Забезпечення співробітництва Уповноваженого з національними інституціями з прав людини інших країн, а також розвитку такої співпраці;
 • Вивчення і аналіз документів міжнародних організацій (резолюції, доповіді, звіти, висновки і рекомендації) з питань прав людини і основоположних свобод та їх дотримання Україною.
 • Експертний аналіз проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Підготовка проектів листів Уповноваженого, Керівника Секретаріату, представників Уповноваженого з питань забезпечення міжнародної діяльності.
 • Підготовка проектів угод (меморандумів) про співпрацю Уповноваженого з міжнародними організаціями, національними інституціями з прав людини інших країн, планів дій в рамках цих угод, координація та контроль їх виконання.
 • Здійснення протокольного забезпечення міжнародних заходів за участю Уповноваженого, Керівника Секретаріату, представників Уповноваженого, працівників Секретаріату.
 • Здійснення організаційного і тематичного забезпечення закордонних відряджень Уповноваженого, Представників Уповноваженого та працівників Секретаріату, їх участі в роботі міжнародних форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо.
 • У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого, а також порушення Закону України «Про звернення громадян» (права на звернення) ініціювання процедури притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 18840 та 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Переклад міжнародних документів у межах компетенції Управління.
 • Забезпечення своєчасної та якісної підготовки матеріалів для відповідних розділів на офіційному сайті Уповноваженого.
 • Участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень з питань діяльності Управління для їх висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого, у тому числі на англомовній сторінці сайту.
 • Виконання інших доручень Уповноваженого та Керівника Секретаріату.
 • Збереження конфіденційної інформації, що стала відомою під час виконання службових обов’язків.
 • Забезпечення ефективної співпраці Уповноваженого з міжнародними і регіональними урядовими організаціями: Організацією Об’єднаних Націй (ООН), Радою Європи, Організацією з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) та ін.; міжнародними організаціями – об’єднаннями національних інституцій з прав людини, членом яких є Уповноважений: Міжнародним координаційним комітетом національних інституцій з просування і захисту прав людини (ICC), Європейською мережею національних інституцій з прав людини (ENNHRI), Міжнародним і Європейським інститутами Омбудсмена, Європейською мережею омбудсменів з прав дитини (ENOC); неурядовими організаціями.
 • Забезпечення співпраці Уповноваженого з дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав, акредитованими в Україні.
 • Забезпечення взаємодії Уповноваженого з відповідними державними органами України: Міністерством закордонних справ України, Державною міграційною службою України, Державною прикордонною службою України та ін. з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Підготовка, спільно з іншими структурними підрозділами Секретаріату, альтернативних доповідей та інформації до договірних органів ООН та Ради ООН з прав людини в рамках Універсального періодичного огляду, до моніторингових органів інших міжнародних організацій.
 • Моніторинг практики Європейського суду з прав людини з метою її застосування у роботі Уповноваженого, подання відповідної інформації іншим структурним підрозділам Секретаріату.
 • Підготовка проектів подань Уповноваженого до державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав та сприяння їх поновленню, здійснення контролю за їх реалізацією.3.11. Розгляд звернень громадян України, іноземців та осіб без громадянства, народних депутатів України з питань, що належать до компетенції Управління, підготовка пропозицій щодо відкриття проваджень про порушення прав людини, здійснення реалізації відкритих проваджень.
 • Здійснення опрацювання, обліку, аналізу, вивчення або перевірки, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян та народних депутатів України з питань компетенції Управління.
 • Участь у перевірках стану додержання конституційних прав державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, підконтрольними і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями.
 • Надсилання звернень за належністю до відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і службовим особам з рекомендаціями щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина, здійснення контролю за розглядом таких звернень.
 • Роз’яснення заходів, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого.
 • Підготовка відповідних розділів щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого.
 • Планування міжнародних заходів у діяльності Уповноваженого, Представників Уповноваженого, працівників Секретаріату; підготовка та проведення міжнародних заходів, де Уповноважений є організатором або співорганізатором.
 • Здійснення в установленому порядку прийому громадян.

 

Права Управління

 

 • Запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб.
 • Оперативно одержувати від інших структурних підрозділів Секретаріату аналітичну та іншу інформацію, документи, необхідні для забезпечення міжнародного напряму діяльності Уповноваженого.
 • За дорученням керівництва звертатись до посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав людини і основоположних свобод, зокрема прав мігрантів і права на звернення відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.
 • Проводити без попереднього повідомлення виїзні та безвиїзні перевірки державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо дотримання ними прав мігрантів та вимог Закону України “Про звернення громадян” (права на звернення). Вимагати та отримувати від керівника та/або посадових осіб суб’єкта перевірки сприяння проведенню перевірки, надання завірених підписом письмових пояснень.
 • За дорученням керівництва вимагати від посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння у проведенні перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій на предмет дотримання ними прав людини і основоположних свобод, зокрема прав мігрантів, та додержання вимог Закону України “Про звернення громадян” (права на звернення), визначення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків.
 • За дорученням керівництва порушувати перед керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.
 • Уповноважені посадові особи Управління мають право складати та підписувати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за виявлені порушення Закону України «Про звернення громадян» (права на звернення) та/або невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого.
 • За дорученням Уповноваженого і керівництва Секретаріату запитувати та отримувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб доступ до будь-якої інформації та документів, необхідних для здійснення контролю за забезпеченням прав людини і основоположних свобод, зокрема прав мігрантів, та дотриманням вимог Закону України “Про звернення громадян” (права на звернення).
 • Здійснювати фото- та відеофіксацію, проводити аудіофіксацію.
 • Залучати для складання протоколів осіб, присутніх при виявленні правопорушення.
 • За дорученням Уповноваженого працівники Управління мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством.
 • Відповідно до встановленого порядку користуватися державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікації;
 • Брати участь у нарадах та інших заходах з питань міжнародного співробітництва, що проводяться у Секретаріаті, а також за дорученням Уповноваженого у міжнародних та інших заходах;
 • За дорученням Уповноваженого та Керівника Секретаріату залучати у встановленому порядку до виконання окремих завдань Управління відповідних фахівців.
 • Вносити пропозиції Уповноваженому та керівництву Секретаріату з питань, що належать до компетенції Управління.
 • У встановленому порядку користуватися у своїй роботі службовими документами, базами даних звернень і листування Секретаріату.