Організаційно-розпорядчі документи

Методичні рекомендації

Щодо проведення моніторингу доступності об’єктів інфраструктури та веб-сайтів органів влади відповідно до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Щодо проведення моніторингового візиту до ромського поселення

Щодо моніторингу забезпечення органами місцевої влади права внутрішньо переміщених осіб на соціальне та тимчасове житло

Щодо проведення моніторингового візиту з питань дотримання прав на свободу світогляду і віросповідання та стану додержання прав національних меншин

Накази про організацію роботи Секретаріату Уповноваженого

Про затвердження Положення про впровадження в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов"язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

Про затвердження Регламенту органiзацiї та проведення мониторингу з питань додержання соцiальних та економiчних прав


Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Положення про регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Положення про службові посвідчення працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про затвердження Порядку взаємодії представників громадськості з працівниками відділів регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Порядок організації та проведення особистого прийому заявників

Наказ про затвердження графіків особистого прийому заявників

Інструкція з діловодства

Порядок роботи зі зверненнями

Порядок здійснення електронного документообігу у Секретаріаті

Порядок здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Положення про Подяку та Почесну грамоту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Щодо оприлюднення публічної інформації

Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Про проведення оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Порядок організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про внесення змін до наказу Уповноваженого щодо обмеження проведення заходів

Про обмеження проведення заходів (відповідно до Наказу № 67.15/21 від 22.10.21 втратив чинність)  

Про обмеження проведення заходів 

Порядок залучення експертів для здійснення моніторингових візитів національного превентивного механізму до місць несвободи


Накази про роботу консультативної та координаційних рад за напрямами діяльності  Уповноваженого

Про затвердження Положення про консультативну раду при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

Про утворення Координаційної ради з питань захисту соціальних прав

Про затвердження персонального складу Координаційної ради щодо захисту соціальних прав

Про утворення Координаційної ради з питань захисту економічних прав

Про затвердження персонального складу Координаційної ради  з питань захисту економічних прав

Про створення Координаційної ради з питань дотримання прав осіб, які зазнали негативних наслідків тимчасової окупації та збройного  конфлікту

Про створення Координаційної ради з питань запобігання та протидії дискримінації

Про створення Координаційної ради з питань захисту прав іммігрантів в Україні

Про створення Координаційної ради з питань напрацювання законодавчих пропозицій у сфері реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні

Про створення Координаційної ради з питань захисту персональних даних

Про порядок роботи телефонної «гарячої лінії» Уповноваженого

Про створення координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

Про затвердження персонального складу Координаційної ради  з питань реалізації національного превентивного механізму

Про затвердження положення про координаційну раду з питань дотримання прав дитини та сім'ї

Про створення Координаційної ради з питань доступу до публічної інформації

Про створення Координаційної ради з питань захисту прав військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей

Про затвердження складу Координаційної ради з питань захисту прав військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей


Накази про створення робочих груп за напрямами діяльності  Уповноваженого

Про створення міжвідомчої робочої групи  з питань захисту прав і свобод ромської меншини в Україні

Про утворення робочої групи з напрацювання пропозицій щодо удосконалення законодавства України та захисту прав громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми

Про затвердження персонального складу робочої групи з підготовки щорічної доповіді Уповноваженого

Накази про затвердження регламентів організації та проведення моніторингових візитів за напрямами діяльності  Уповноваженого

Про внесення змін до Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 16.09.2019 № 90.15/19

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів національного превентивного механізму

Про затвердження Регламенту проведення моніторингових візитів/безвиїзних перевірок з питань дотримання прав дитини та сім'ї

Про затвердження Регламенту проведення моніторингових візитів з питань додержання прав військовослужбовців, поліцейських, ветеранів

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингу з питань дотримання соціальних та економічних прав

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів і перевірок дотримання прав людини і громадянина у сфері захисту персональних даних

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів і перевірок дотримання прав людини і громадянина на звернення та інформацію


Положення про структурні підрозділи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини


Департамент реалізації національного превентивного механізму

Департамент моніторингу економічних прав

Департамент моніторингу соціальних прав

Департамент у сфері захисту персональних даних

Департамент моніторингу процесуальних прав

Департамент моніторингу рівних прав і свобод

Управління моніторингу прав на звернення та інформацію

Управління моніторингу прав військовослужбовців, поліцейських, ветеранів та інших осіб

Управління з дотримання прав дитини та сім'ї

Відділ моніторингу прав громадян України, які перебувають в місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій територій

Відділ міжнародного співробітництва

Відділ зв'язків з інститутами громадянського суспільства

Відділ інформаційної політики та комунікацій

Сектор взаємодії з Конституційним Судом України

Департамент документального забезпечення та контролю виконання

Управління фінансового забезпечення

Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення

Служба управління персоналом

Сектор публічних закупівель

Відділ звернень та прийому громадян

Управління регіонального представництва в Донецькій та Луганській областях

Відділ регіонального представництва в західних областях

Відділ регіонального представництва в північних областях

Відділ регіонального представництва в центральних областях

Відділ регіонального представництва в східних областях

Відділ регіонального представництва в південних областях

Сектор регіонального представництва в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі