Публічний конкурс на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

26/07/2019 17:50

Інформація щодо засідання конкурсної комісії 30 липня 2019 року

30/07/2019

Заплановане на 30 липня засідання конкурсної комісії з проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не відбулося, оскільки були присутніми троє з її п’яти членів.

Відповідно до Порядку проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 04.03.2019 № 16.15/19), засідання є правомочним у разі участі в ньому не менш як чотирьох її членів.

Оголошення щодо засідання конкурсної комісії 30 липня 2019 року

26/07/2019

Інформуємо, що 30 липня 2019 року у приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за адресою: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8, каб. 403) відбудеться засідання конкурсної комісії з добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Порядок денний засідання:

14:00 – 15:00 - розгляд документів осіб, які подали заяви про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів», та наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 04.03.2019 № 16.15/19, і прийняття рішення щодо допуску до участі у конкурсі

15:00 – 17:30 - проведення співбесід з учасниками конкурсу та вивчення їх мотиваційних листів

17:30 – 18:00 - визначення та оголошення переможця конкурсу

Просимо кандидатів прибути для участі у конкурсі у визначений вище час.

За додатковою інформацією щодо проведення конкурсу звертайтеся до секретаря конкурсної комісії – Савицької Ірини Вікторівни, начальника відділу нормативно-правового забезпечення прав людини на належне утримання Департаменту реалізації національного превентивного механізму (тел. (044)-253-09-97), ел. пошта: savytska@ombudsman.gov.ua).

ОГОЛОШЕННЯ про закінчення прийому документів для участі у публічному конкурсі з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

23/07/2019

У відповідності до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 27.06.2019 № 61.15/19 «Про проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»  22.07.2019 припинено прийом документів на участь у конкурсі з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

До 24 години 22.07.2019 до Секретаріату Уповноваженого надійшли документи п’ятнадцяти претендентів:

 1. Базова Віктора Петровича;
 2. Єлова Віталія Андрійовича;
 3. Кравцова Олега Вікторовича;
 4. Кузьменка Сергія Леонідовича;
 5. Кулікова Геннадія Івановича;
 6. Мартиненка Івана Олександровича;
 7. Мягкохода Юрія Володимировича;
 8. Островської Олени Василівни;
 9. Піддубного Олексія Юрійовича;
 10. Пономаренка Івана Петровича;
 11. Рибченка Олександра Георгійовича;
 12. Хрімлі Олександра Геннадійовича;
 13. Шевчука Олексія Анатолійовича;
 14. Шейгеця Валентина Михайловича;
 15. Юзікової Наталії Семенівни.

Засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде проведене протягом 10 календарних днів з кінцевої дати подання документів для участі в конкурсі за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, в приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про конкретну дату буде поінформовано додатково.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення публічного конкурсу з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

01/07/2019 16:57

У відповідності до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 27.06.2019 № 61.15/19 «Про проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» з 01.07.2019 оголошено публічний конкурс з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Кінцевою датою подання документів для участі в конкурсі є 22.07.2019. Заяви та інші документи щодо участі в конкурсі приймаються Секретаріатом Уповноваженого з 01.07.2019 до 22.07.2019 включно. До завершення цього строку особа має право відкликати свої документи, доповнити їх або внести до них відповідні зміни.

Приймання документів для участі в конкурсі завершується о 24 годині 22.07.2019. Документи для участі в конкурсі, які надійшли до Секретаріату Уповноваженого (зокрема поштовим зв’язком) після закінчення встановленого строку, не розглядаються.

Заява та документи можуть бути надіслані поштою на адресу Секретаріату Уповноваженого (на адресу: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8) або нарочно (через громадську приймальню Секретаріату Уповноваженого з вказаною адресою).

Засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде проведене протягом 10 календарних днів з кінцевої дати подання документів для участі в конкурсі за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, в приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про конкретну дату буде поінформовано додатково.

Особа, яка хоче взяти учать у публічному конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) письмову заяву, адресовану конкурсній комісії, про участь у конкурсі, яка повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, адресу місця реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, особистий підпис та дату подання заяви за формою, що додається;

2) резюме в довільній формі та фото розміром 3х4 см;

3) автобіографію (в довільній формі, яка містить інформацію про кандидата та членів його сім’ї);

4) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

6) копію трудової книжки (за наявності);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) копії документів про освіту з додатками, вчені звання та наукові ступені (за наявності);

9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;

10) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за формою, що додається;

12) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади» або копію довідки у разі проходження такої перевірки;

13) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, має право подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, сертифікати про підвищення кваліфікації, наукові публікації тощо).

До участі в конкурсі допускаються особи, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту (вищу юридичну освіту ступеня магістра або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, здобуту в Україні, а також вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземних державах та визнану в Україні в установленому законом порядку) і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років (стаж професійної діяльності за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти).

Не можуть бути членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах;

6) особи, які не відповідають вимогам Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш як протягом тридцяти днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності;

7) які є суддями.

За додатковою інформацією щодо подання документів звертайтеся до Гордієнко Лідії Микитівни, головного спеціаліста Служби управління персоналом (на правах самостійного відділу) Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ел. пошта: Gordienko@ombudsman.gov.ua, тел. 253-10-32).

Наказ про перенесення дати конкурсу

Наказ про перенесення дати конкурсу

Наказ про внесення змін до наказу № 61.15/19 від 27.06.2019

Наказ про проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу

Інформація про конкурси що  завершились (жовтень 2016 року)

Інформація про конкурси що  завершились (березень 2019 року)