Спеціальні доповіді НПМ

19/03/2014 21:55

Opening Statement of the Ukrainian Parliament commissioner for human rights

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ У 2020 РОЦІ

Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан імплементації положень Стамбульського протоколу в Україні як інструменту ефективного документування тортур та інших видів жорстокого поводження

Стан додержання прав і свобод людини в місцях несвободи у період дії надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2

SPECIAL REPORT OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS «STATE OF IMPLEMENTATION OF THE ISTANBUL PROTOCOL IN UKRAINE AS A TOOL FOR EFFECTIVE DOCUMENTATION OF TORTURE AND OTHER TYPES OF ILL-TREATMENT»

SPECIAL REPORT OF UKRAINIAN PARLIAMENT COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS STATE OF IMPLEMENTATION OF NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM IN 2019

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРО СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ У 2019 РОЦІ

SPECIAL REPORT OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS ON THE STATE OF OBSERVANCE OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE INSTITUTIONS OF INSTITUTIONAL CARE IN UKRAINE BASED ON THE RESULTS OF MONITORING VISITS OF THE NATIONAL PREVENTIVE MECHANISN IN 2018

SPECIAL REPORT OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS ON THE STATE OF HUMAN RIGHTS OBSERVANCE IN HEALTH CARE INSTITUTIONS PROVIDING PALLIATIVE CARE

SPECIAL REPORT OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS STATE OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM

SPECIAL REPORT THE STATE OF THE OBSERVANCE OF THE RIGHT ON HEALTHCARE AND MEDICAL ASSISTANCE IN THE PRETRIAL DETENTION FACILITY AND PENITENTIARY FACILITIES OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE OF UKRAINE 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРО СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО НАДАЮТЬ ПАЛІАТИВНУ ДОПОМОГУ У 2018 РОЦІ

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРО СТАН ДОДЕРЖАННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ ТА УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРО СТАН ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГОВИХ ВІЗИТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ У 2018 РОЦІ

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРО СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ У 2018 РОЦІ 

Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби 
України

Моніторинг місць несвободи в Україні: 
стан реалізації національного превентивного механізму

ПРАВА ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ