Національне

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів національного превентивного механізму

Порядок відбору і навчання моніторів для здійснення моніторингових візитів до місць несвободи, схваленого рішенням Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому ВРУ з прав людини (протокол № 1 від 15.11.2018)

Порядок залучення експертів для здійснення моніторингових візитів національного превентивного механізму до місць несвободи


Регламент організації та проведення моніторингових візитів національного превентивного механізму


ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ» ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ"
 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання

Конституція України; Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про попереднє ув'язнення»; Закон України «Про Національну поліцію»; Закон України «Про прокуратуру»;

Кримінально-виконавчий кодекс України

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України «Про попереднє ув'язнення»

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Закон України «Про імміграцію»

Закон України «Про Збройні Сили України»

Закон України «Про Державну прикордонну службу України»

Закон України «Про прикордонний контроль»

Закон України «Про державний кордон України»

Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»

Закон України «Про державну податкову службу в Україні»

Закон України «Про Національну поліцію»

Закон України «Про Національну гвардію України»

Закон України «Про Службу безпеки України»

Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України»

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Закон України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України»

Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України»

Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»

Закон України «Про прокуратуру»

Закон України «Про судову експертизу»

Закон України «Про надзвичайний стан»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Кодекс законів «Про працю України»

Закону України «Про оплату праці»

Закон України «Про психіатричну допомогу»

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Закон України «Про соціальні послуги»

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального  захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»