Міжнародне

Міркування, прийняті Комітетом відповідно до пункту 4 статті 5 Факультативного протоколу щодо повідомлення № 2368/2014

Рекомендація CM / Rec (2021) 2 Комітету міністрів державам-членам про заходи проти торгівлі товарами, що використовуються для смертної кари, катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, поводжень чи покарань

Конвенція  про захист прав людини та основоположних свобод

Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання

Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

Загальна декларація прав людини

Європейська соціальна хартія (переглянута)

Декларація ООН про права розумово відсталих осіб

Європейська хартія прав пацієнтів

Європейська конвенція про передачу засуджених осіб

Європейська декларація по охороні психічного здоров’я

Декларація ООН про права розумово відсталих осіб

Декларація з проблем старіння

Мальтійська декларація стосовно тих, хто оголосив голодування 

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями

Європейські пенітенціарні правила 

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

Європейська конвенція про усиновлення дітей

Європейська конвенція про здійснення прав дітей

Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі

Стратегія Ради Європи щодо прав дитини на 2012-2015 рр.