Модель «Омбудсман +»

У 2012 році, після тривалого громадського обговорення за участю провідних національних та міжнародних експертів було прийнято рішення щодо запровадження в Україні національного превентивного механізму у форматі «Омбудсмен +», яка передбачає здійснення моніторингових візитів до місць несвободи працівниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини та активістів громадянського суспільства.

До основних елементів моделі “Омбудсмен +” належать:

-     центральний офіс Омбудсмена;

-     регіональні представники Омбудсмена;

-     Експертна рада з питань реалізації національного превентивного механізму;

-     неурядові правозахисні організації, відібрані Омбудсменом для здійснення окремих функцій НПМ;

-     монітори (індивіди, які братимуть безпосередню участь у моніторингових візитах від громадськості).

Три останні елементи (Експертна рада, неурядові організації та монітори) й утворюють так званий “+”, як невід’ємну складову моделі національного превентивного механізму, запровадження якої в Україні було розпочато у поточному році.

Розглянемо кожний з елементів системи та його функції детальніше.

 

Центральний офіс Омбудсмена

Омбудсмен – здійснює загальне керівництво та координацію всією системою національного превентивного механізму, моніторингові візити до місць несвободи, вносить акти реагування до органів державної влади з метою усунення виявлених в ході моніторингу порушень прав людини. Крім того, Омбудсман надає доручення конкретним особам (моніторам) на право здійснення моніторингових візитів до місць несвободи. Таке доручення надається терміном до одного року з можливістю продовження терміну його дії.

Департамент НПМ – є окремим структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який реалізує свої функції на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та Положення про Департамент (детальна інформація про Департамент наведена у відповідному розділі).