Міжнародні стандарти

Зобов'язання в рамках ОБСЄ

Конвенції

 

Стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права:

1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів.

2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки і особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов'язане з певними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними:

а) для поважання прав і репутації інших осіб;

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення.

 

Стаття 10 європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

 

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. (Орхуська конвенція)

 

Конвенція «Про доступ до офіційних документів» (не ратифікована Україною)

 

Декларації, резолюції, рекомендації

«Декларація про свободу комунікацій в Інтернет» Комітету міністрів Ради Європи.

Декларація «Про свободу вираження поглядів та інформації» Комітету міністрів Ради Європи.

Йоганесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода висловлювань і доступ до інформації.


Законодавство деяких країн ОБСЄ щодо доступу до інформації та захисту даних (сайт БДІПЛ ОБСЄ) – англомовна версія (представлено більшу кількість країн), російськомовна версія (менша кількість країн).

Висновки Венеціанської комісії по темі доступу до інформації та захисту даних (сайт БДІПЛ ОБСЄ) англійською мовою

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (81) 19 про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів (Прийнята Комітетом Міністрів 25 листопада 1981 на 340-й зустрічі заступників міністрів).

 

Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи № 854 (1979) про доступ громадськості до державної документації та свободу інформації.

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (94) 13 Про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ (Ухвалена Комітетом міністрів 22 листопада 1994 року на 521-му засіданні заступників міністрів).

 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2002) 2 Про доступ до офіційних документів (Ухвалена Комітетом міністрів 21 лютого 2002 року на 784-му засіданні заступників міністрів).

 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2003) 13 щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства (прийнята Комітетом Міністрів 10 липня 2003 року на 848-му засіданні заступників міністрів).

 

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 1142 (1997) Про парламенти й ЗМІ.