Інформація про штатний розпис, склад урядової комісії

04/04/2014 09:30

До Уповноваженого звернувся громадянин Д. зі скаргою на Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд) щодо ненадання запитуваної інформації. У цього державного органу скаржник просив надати йому інформацію про склад державної комісії, яка прийняла до експлуатації Центр комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості, а також про функції та штатний розпис Центру і нормативний документ, яким встановлено вимоги до технічних параметрів Центру.

Держгірпромнагляд відмовив скаржнику в наданні інформації про склад державної комісії та штатний розпис на підставі того, що така інформація належить до внутрішньоорганізаційної та містить інформацію про посадових осіб.

Уповноважений роз'яснив розпоряднику інформації, що відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник зобов'язаний оприлюднювати інформацію про свою діяльність, організаційну структуру та прийняті рішення. Крім того, частина третя статті 296 Цивільного кодексу України закріплює, що використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних документах (звіти, протоколи, стенограми, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди.

Після роз'яснення Держгірпромнагляд надав скаржнику копію наказу від 12.06.2013 №93 «Про створення державної комісії з приймання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості», який містить інформацію про склад державної комісії. Щодо надання штатного розпису було повідомлено, що на момент розгляду звернення штатний розпис не був затверджений, відповідно, інформація відсутня.