Міжнародне законодавство

14/02/2014 10:52

Загальна декларація прав людини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Конвенція про права осіб з інвалідністю

Декларація принципів толерантності

Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, ратифікований Законом N 946-IV (946-15) від 05.06.2003

Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй (затверджена резолюцією 55/2 Генеральної Асамблеї ООН від 08.09.2000)

Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків 16.11.1988

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки

Конвенція МОП «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну працю» № 100 (ратифікована Україною 10.08.1956)

Конвенція МОП «Про дискримінацію в галузі праці та знань» № 111 (ратифіковано Україною 04.08.1961)

Конвенція МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156 (ратифікована Україною 22.10.2019)

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх внесок у розвиток миру від 02.07.1975