Рекомендації міжнародних інституцій

Заява Бюро ENOC «Права дітей в контексті спалаху COVID-19»

Рекомендації експертів ООН у сфері протидії домашньому насильству над дітьми

Заява Європейської Мережі Омбудсменів з прав дітей (ENOC) "Права дітей у цифровому середовищі"

Рекомендація СМ/Rес (2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

Резолюція ПАРЄ 2119 (2016) "Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей" (Неофіційний переклад)

Рекомендації 2092 (2016) "Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей" (Неофіційний переклад)

Заключні зауваження та рекомендації  Комітету ООН з прав дитини

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього до дитини

Керівні принципи політики Ради Єврпопи щодо комплексних національних стратегій із захисту дітей від насильства

Рекомендації 17 щорічної Генеральної Асамблеї Європейської мережі омбудсманів з питань дітей (Діти в русі - діти перш за все)

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)

Резолюция, принятая Советом по правам человека 29 сентября 2017 года (36/16. Права человека при отправлении правосудия, включая правосудие в отношении несовершеннолетних)