Міжнародне законодавство

Міжнародні документи, які ратифіковані Україною 
або до яких вона приєдналася:


Конвенція ООН про права дитини

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182

Конвенція про кіберзлочинність

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Європейська конвенція про здійснення прав дітей

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей

Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання

Конвенція про контакт з дітьми

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута)

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства