Інформація про підрозділ

23/01/2015 11:10

Напрям очолює представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини та сім'ї

Управління з дотримання прав дитини та сім'ї є структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням прав дитини.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- Здійснює моніторинг дотримання прав людини і громадянина у сфері захисту прав дитини та сім’ї.

- Забезпечує моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх узгодження зі стандартами в галузі права з питань, що належать до компетенції Управління.

- Забезпечує здійснення експертного аналізу проектів законів та інших нормативно-правових актів, з питань що належать до компетенції Управління.

- Бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого, готує проекти подань до державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форм власності та їх посадових і службових осіб щодо усунення виявлених та запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина.

- Розглядає звернення громадян, листи державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, і зокрема з виїздом на місце, з питань, що належать до компетенції Управління, здійснює провадження у справах про порушення прав людини в порядку, визначеному Уповноваженим.

- Роз’яснює заходи, яких мала вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого.

- Надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини і громадянина.

- Організовує та бере участь у перевірках стану дотримання прав дитини та сім’ї державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами , організаціями незалежно від форми власності.

- Здійснює в установленому порядку прийом громадян.

- Бере участь у організації та проведенні просвітницьких, навчальних заходів, нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, залучає для їх проведення науковців, фахівців, незалежних експертів.

- Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань.

Права управління

- Запитувати і одержувати в установленому порядку необхідні документи, матеріали та інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб.

- Вимагати від посадових та службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності сприяння у проведенні у них перевірок діяльності щодо дотримання прав дитини та сім’ї, зокрема на підконтрольних та підпорядкованих їм підприємствах, установах та організаціях, надання спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і підготовці відповідних висновків.

- Запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців, осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав дитини та сім’ї.

- Порушувати перед керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.

- Проводити без попереднього повідомлення виїзні та безвиїзні перевірки державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо дотримання ними прав дитини та сім’ї. Вимагати та отримувати від керівника та/або посадових осіб суб’єкта перевірки надання завірених підписом письмових пояснень.

- Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.