Міжнародні документи

 
Паризькі принципи

Загальна декларація прав людини 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих- мігрантів та членів їх сімей (рос)

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

Конвенція про права дитини 

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах 

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

Конвенція про права інвалідів

Факультативний протокол до Конвенції про права інвалідів

Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижує гідність, видів поводження та покарання 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню