Заява Уповноваженого з нагоди 70-річчя з дня прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

04/11/2020 10:05

Сьогодні європейська спільнота відзначає 70-річчя з дня прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку країни-учасниці підписали 4 листопада 1950 року.

Конвенція є одним з найбільших досягнень Ради Європи і фундаментальним надбанням суспільства у сфері захисту прав людини. Закріплені в ній права та основоположні свободи гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї.

Унікальність цього міжнародного документа полягає в тому, що він не тільки встановлює стандарти прав і свобод людини, але й передбачає такий міжнародний механізм їх захисту, як право на звернення до Європейського суду з прав людини.

Ставши повноправним членом Ради Європи з 9 листопада 1995 р. та ратифікувавши 17 липня 1997 року цю Конвенцію, Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення реалізації та імплементації її положень у національне законодавство.

Кількість звернень до Уповноваженого свідчить про те, що громадяни України не можуть сповна реалізувати свої права та свободи. За 10 місяців поточного року до Омбудсмана звернулося близько 41 тис. осіб. Найбільше люди скаржаться на порушення їхніх прав на звернення до органів влади та на отримання інформації – 26%, на судовий захист – 6,1% та щодо дотримання права на приватність – 3,9%.

Ситуація із реалізації та захисту прав людини і громадянина ускладняється такими сьогоденними викликами як військова агресія Російської Федерації на сході України та окупація наших територій.

Через ці обставини парламентом у 2015 році було прийняте складне, але виважене рішення щодо відступу від окремих зобов’язань визначених Конвенцією до повного відновлення миру та територіальної цілісності нашої держави.

Новим світовим викликом стала пандемія COVID-19, яка посилила загрози життю та здоров’ю людини, збільшила прояви дискримінації та мови ворожнечі у суспільстві.

Актуальними для України залишаються питання додержання таких конвенційних прав як право на справедливий суд; недопущення катувань або нелюдського поводження; право на повагу до приватного і сімейного життя.

У контексті забезпечення права на справедливе судочинство в розумні строки важливим є питання завершення судової реформи та укомплектування вакантних посад суддів. Адже такий стан судової системи призводить до порушення статті 6 Конвенції.

На виконання статті 3 Конвенції Уповноваженим реалізується функція національного превентивного механізму. Здійснення такої превенції сприяє захисту прав утримуваних осіб від катувань та інших жорстоких видів поводження, а також зменшення кількості звернень до ЄСПЛ.

Крім того, з метою реалізації статей 8, 10 Конвенції Офісом Уповноваженого здійснюється контроль за дотриманням балансу між публічним і приватним інтересом.

Сьогоденна річниця є важливим приводом звернути увагу керівництва держави та кожного громадянина на необхідність безумовного додержання прав і свобод людини з урахуванням принципу верховенства права.