Результати безвиїзного моніторингу додержання прав на безпечне для життя та здоров'я довкілля Шахівською сільською радою Донецької області

15/09/2021 16:32

Представником Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Костянтином Черніковим здійснено дистанційний безвиїзний моніторинг з метою перевірки реалізації прав людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Шахівській сільській раді.

Згідно наданої інформації, протягом 2020 - І кварталу 2021 року Шахівська сільська рада не приймала рішень про затвердження схем санітарного очищення. Схема санітарного очищення Шахівської ТГ розроблена та затверджена в 2019 році.

Система розподільного збирання побутових відходів не впроваджена. На території Шахівської територіальної громади полігон (звалище) твердих побутових відходів відсутній.

Рішення про скасування дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно - правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства міською радою не приймались.

Рішення щодо відшкодувань підприємствами, установами та організаціями за забруднення довкілля та інші екологічні збитки протягом 2020 - І кварталу 2021 року Шахівською сільською радою не приймались.

Рішень про стимулювання та залучення населення до збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини міською радою не приймались.

Шахівська територіальна громада звернулася до департаменту Екології та природних ресурсів Донецької ОДА з листом пропозицією щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на території Шахівської об’єднаної територіальної громади.

Місцевої екологічно автоматизованої інформаційно-екологічної системи, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації в наявності немає.

Шахівською ТГ забезпечено вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища, здійснюється інформування населення за допомогою офіційного веб-сайту громади.
Протягом 2020 – 2021 років проводились публічні обговорення щодо впровадження містобудівної діяльності стосовно внесення пропозицій до проектів, матеріалів та врахування громадських інтересів.

За результатами дистанційного безвиїзного моніторингу буде підготовлено звіт та спрямовано відповідні листи реагування для усунення виявлених порушень.