1 травня - Міжнародний день праці

30/04/2021 15:56

1 травня – Міжнародний день праці, що відзначається в 143 країнах світу вже понад 130 років. Це свято було засноване у 1889 році і присвячене пам’яті подій перших днів травня 1886 року в Чикаго, під час яких американські робітники, виснажені жахливими умовами праці, низькою заробітної платою та дванадцятигодинним робочим днем, організували страйк, висунувши вимогу 8-годинного робочого дня.

Перше святкування Дня праці в Україні відбулося в 1890 році у Львові, згодом, у 1900 році, святкувати почали й на сході країни (за річкою Збруч).

До 2017 року в Україні цей день відзначався як День міжнародної солідарності трудящих, потім, після внесення відповідних змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, був перейменований у «День праці». 1 Травня історично стало днем єдності працівників у боротьбі за відстоювання своїх прав на гідні умови життя та праці.

Право на працю є одним з фундаментальних прав людини, встановлене міжнародно-правовими актами і визнане всіма державами світу. Це право належить до соціально-економічних прав і в загальному сенсі відображає потребу людини створювати і здобувати джерела існування для себе і своєї сім’ї, реалізовувати свій творчий потенціал, виражати свою особистість. А обов’язок держави у визнанні цього права полягає як у законодавчому закріпленні цього права, так і у застосуванні певних заходів щодо його належного забезпечення.

Право на працю і захист від безробіття проголошено у Загальній декларація прав людини, прийнятій резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р., Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, прийнятим 16 грудня 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН, Конвенціями та Рекомендаціями Міжнародної організації праці.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на працю є одним із основних прав людини та тісно пов’язане з іншими конституційними правами особи, зокрема правом на життя, на достатній життєвий рівень, на вільний розвиток своєї особистості, на свободу об’єднання, на підприємницьку діяльність, на відпочинок, на страйк, на соціальний захист тощо.

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини здійснюється постійний моніторинг додержання прав громадян у сфері праці та зайнятості. В рамках заключних меморандумів налагоджена тісна співпраця з Міжнародною організацією праці, Федерацією профспілок України, Федерацією роботодавців України з метою напрацювання рекомендацій Уповноваженого для врегулювання проблемних питань у цій сфері.

У статті 36 Основного Закону України проголошується право громадяни України на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

24 липня 2018 року між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією профспілок України укладено Меморандум про співпрацю, метою якого є консолідація зусиль, спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав та свобод членів професійних спілок, інших працівників, а також сприяння додержанню таких прав і свобод у своїй діяльності посадовими і службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошує на обов’язковості неухильного виконання роботодавцями законодавства про працю України задля забезпечення додержання трудових прав працівників.

На жаль, дані моніторингу додержання конституційних прав громадян у сфері праці, а також повідомлення громадян про порушення їхніх трудових прав, які надходять до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, свідчать про наявність фактів триваючого порушення прав людини і громадянина у цій сфері.

Продовжує зростати заборгованість із заробітної плати, залишаються невирішеними проблеми працевлаштування, неформальної зайнятості, зарплат «в конвертах», які позбавляють працівників доступу до соціального забезпечення, гідних пенсійних перспектив, гарантованості доходів та права на безпечні і здорові умови праці.

За даними Держстату, станом на 1.04.2021 сума заборгованості з виплати заробітної плати становить 3,4 млрд. грн., зросла на 247,8 млн. грн, або на 129,6 % порівняно з 1.01.2021.

Моніторинг забезпечення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування прав людини у сфері праці шляхом подолання незадекларованої праці та ліквідації заборгованості з заробітної плати є одним із заходів реалізації Стратегічних напрямів діяльності Уповноваженого з прав людини на 2021 рік.