Повідомлення про здійснення обробки персональних даних

Повідомлення про здійснення обробки персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних

Відомості про обробку володільцем «чутливих» персональних даних, а також кожну їх зміну або про припинення такої обробки оприлюднюються Уповноваженим в порядку черговості надходження заяв, за винятком тих випадків, коли заява не приймається до розгляду.

Заява вважається такою, що не була подана, та до розгляду не приймається у разі якщо:

- форма заяви не відповідає тій, що визначена у Додатку 1;

- заява містить неповну та явну недостовірну інформацію ;

- інформація, викладена у заяві, не містить відомостей, які б вказували на те, що володільцем персональних даних здійснюється обробка персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних.

(п.2.8 Порядку повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації)