Інформація про підрозділ

Управління з питань дотримання процесуального законодавства

 

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за додержанням процесуальних прав і свобод людини і громадянина.

Основні функції  Управління:

 • здійснення моніторингу дотримання прав і свобод людини і громадянина в кримінальному, цивільному та адміністративному процесах, надання пропозицій Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення прав і свобод людини;
 • підготовка пропозицій Уповноваженому щодо представництва інтересів осіб у судах;
 • участь у розгляді судових справ на стороні особи, яка звернулась до Уповноваженого з відповідним проханням у порядку встановленому чинним законодавством України;
 • аналіз економічних, політичних, соціальних та інших процесів, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Управління, та підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому;
 • участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;
 • участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів та інших актів реагування Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснення  контролю за їх реалізацією;
 • внесення пропозицій щодо розробки та, за дорученням Уповноваженого, участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням процесуальних прав людини або сприяння їх поновленню;
 • розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Управління;
 • опрацювання, аналіз, вивчення або перевірка, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян з питань компетенції Управління;
 • направлення звернень громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та здійснення контролю за розглядом таких звернень;
 • участь у перевірках стану додержання прав людини органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • роз'яснення заходів, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;
 • співпраця з неурядовими громадськими організаціями в межах компетенції Управління;
 • здійснення у встановленому порядку прийому громадян;
 • участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень за напрямом процесуальних прав для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

Права Управління:

·  запитувати й одержувати інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

· залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання процесуальних прав людини науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування;

· за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

· за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення процесуальних прав;

· за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;

· за дорученням Уповноваженого працівники Управління мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством;

· використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;

· брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання процесуальних прав людини, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого - у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування.