Найбільш актуальні питання

21/03/2019 10:50

Чи має виборець право оскаржити неправильності (відсутності) у списку виборців безпосередньо до місцевого суду?

Виборець має таке право. Позовна заява щодо уточнення списку виборців може бути подана виборцем безпосередньо до місцевого загального суду за місцезнаходженням відповідної ДВК (ч.9 ст.32 Закону; ст.274 КАС).

За підсумками розгляду позову суд приймає рішення про внесення змін до списку виборців або про відмову у задоволенні позову.

Довідково:

Стаття 274. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.

2. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.

3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд при розгляді цього позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.

5. Рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню.

 

Чи може ДВК своїм рішенням включити виборця до уточненого списку виборців. Чи може ДВК своїм рішенням включити до уточненого списку виборців громадянина лише на тій підставі, що він має право голосу і має зареєстроване місце проживання на території виборчої дільниці?

Ні, Закон цього не дозволяє.

Вичерпний перелік підстав для внесення змін до уточнено списку виборців дає ст.35 Закону (а) рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України; б) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці). Виборець в цьому випадку має звернутися до місцевого суду не пізніше, ніж 28 березня 2019 року.

 

Якщо виборець подав заяву про виправлення неточностей у попередніх списках виборців за 3 дні до дня виборів?

Така заява залишається без розгляду (ч.5 ст.32 Закону), оскільки виборець має право подати заяву про уточнення списків виборців до ДВК або відділу ведення Державного реєстру виборців не пізніше як за 5 днів до дня виборів.

 

Виборець подав заяву із доданою довідкою медичної установи із проханням забезпечити голосування за місцем перебування у п’ятницю, 29 березня, о 21 годині. Чи має право ДВК відмовити у включенні такого виборця до витягу зі списку виборців?

Виборець, який тимчасово не спроможний самостійно пересуватися, має право подати заяву до ДВК із проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування до 20-00 останньої п’ятниці (29 березня) перед днем голосування. Водночас він має додати до такої заяви довідку медичної установи. У разі подання заяви після зазначеної години, ДВК має право відмовити у її задоволенні (ч.5 ст.77 Закону).

У разі відсутності медичної довідки ДВК не має права включати такого виборця до витягу зі списку виборців і надавати йому право проголосувати за місцем перебування (п.2 ч.3 ст.77 Закону).

 

Чи може орган ведення Державного реєстру виборців тимчасово змінити місце голосування виборцю, який не має зареєстрованого місця проживання?

Процедура тимчасової зміни місця голосування передбачає зміну виборчої дільниці для голосування, до якої виборець відноситься на підставі відомостей про його виборчу, на іншу виборчу дільницю, на яку він просить тимчасово змінити йому місце голосування. Для проведення таких змін у виборця повинна бути визначена виборча адреса, яка зазначатиметься у списку виборців.

У випадку звернення до органу ведення Державного реєстру виборців виборця, в якого немає зареєстрованого місця проживання, йому пропонується визначити свою виборчу адресу за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або звернувшись до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання.

 

Чи може ДВК внести виборця до витягу зі списку виборців своїм рішенням на підставі посвідчення особи з  інвалідністю?

Виборець з інвалідністю немає відмітки про постійну нездатність в списку виборців, звернувся до ДВК 27 березня, тобто пізніше, ніж за 5 днів до виборів.  Чи може ДВК внести його до витягу своїм рішенням на підставі посвідчення про інвалідність?

На підставі лише посвідчення - ні, не може. Згідно п.2 ч.3 ст.77 Закону від цієї особи повинна бути заява та медична довідка, яка має бути видана амбулаторно-поліклінічним або лікувально-профілактичним закладом. Довідка має бути підписана лікарем (фельдшером) та завірена печаткою амбулаторно-поліклінічного або лікувально-профілактичного закладу.  У довідці повинна бути прописана неможливість голосування виборця за місцезнаходженням виборчої дільниці.

 

Як можуть взяти участь у виборах особи, які вибули з лікувальних закладів напередодні дня голосування. Яким чином можуть взяти участь у голосуванні особи, яких було внесено до списків виборців для голосування на ВД у лікувальних закладах, але вони вибули з цих закладів напередодні дня голосування?

Перш за все, ті громадяни, які повинні залишити лікувальний заклад до дня виборів, не включаються до списку виборців на цій спеціальній ВД (ч.2 ст.36 Закону).

Але, якщо так все-таки сталося, ці особи мають право прийти і проголосувати на спеціальній ВД у лікувальному закладі, де вони були включені до списку виборців.

Іншого механізму для реалізації права проголосувати у цьому випадку Закон не передбачає, зокрема, не дозволяє "поновлення" у списку виборців за місцем проживання. Не може цей виборець проголосувати і шляхом голосування за місцем свого перебування (за межами приміщення для голосування).

Відповідно до Закону (ч.1, 7 ст.77) голосування за межами приміщення для голосування в лікарні можливе лише в разі, коли виборець перебуває в лікарні і не може прибути на виборчу дільницю через постільний режим.

 

Яким чином зможе проголосувати виборець, який потрапив до стаціонарного лікувального закладу пізніше як за 3 дні. Яким чином зможе проголосувати виборець, який потрапив до стаціонарного лікувального закладу пізніше як за 3 дні (28–31 березня 2019 р.)?

Закон передбачає лише один спосіб реалізації виборцем свого виборчого права у цій ситуації. Причому цим способом може скористатись лише той виборець, який прибув до лікувального закладу в тому самому населеному пункті, де він проживає (ч.7 ст.36 Закону). У такому випадку такий виборець може звернутись до звичайної ВД, на якій його включено до списку, із заявою про надання йому можливості проголосувати за місцем перебування в порядку ст.77 Закону не пізніше 20 години п’ятниці, 29 березня 2019 року, за день до дня виборів.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України (не пізніш як за два дні до дня голосування – до 28 березня 2019 року) (ч.11 ст.36 Закону). У цьому випадку позов може бути подано представником.