Принципи взаємодії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з неурядовими організаціями

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) вважає розбудову інститутів громадянського суспільства одним з пріоритетів України.

Уповноважений переконаний, що ефективна і незалежна діяльність розгалуженої мережі неурядових організацій є одним з невід’ємних атрибутів демократичної держави. Ефективна система захисту прав людини і основоположних свобод може бути побудована в державі лише за умови активного залучення неурядових організацій (далі – НУО).

 

1. Сприяння дотриманню і захисту прав людини і основоположних свобод в Україні.

 

1.1. Уповноважений активно підтримує діяльність представників НУО, спрямовану на забезпечення та захист прав людини і основоположних свобод.

Секретаріат Уповноваженого, його представники за напрямками та в регіонах України повинні сприяти зазначеній діяльності представникам НУО.

1.2. Спільною метою Уповноваженого та НУО є забезпечення неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини органами влади і місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

1.3. Уповноважений співпрацює з представники НУО з метою  покращення загальної ситуації з дотримання прав людини і основоположних свобод, зокрема у таких напрямках:

- превенція порушень прав людини і основоположних свобод;

- сприяння приведенню законодавства України у відповідність з міжнародними стандартами у галузі прав людини;

- відновлення порушених прав людини і основоположних свобод;

- правоосвітня діяльність.

1.4. Уповноважений залучає представників НУО до участі у розробці програм, які стосуються викладання і дослідження питань, пов’язаних з дотриманням прав людини і основоположних свобод.

1.5. Уповноважений також вивчає інші пропозиції і рекомендації НУО, з метою їх врахування у своїй діяльності.

1.6. Співпраця між Уповноваженим і НУО здійснюється на громадських засадах.

 

2. Механізми реагування Уповноваженого на повідомлення НУО про порушення прав людини і основоположних свобод.

 

2.1. Уповноважений за власною ініціативою розглядає повідомлення представників НУО про порушення прав людини і основоположних свобод.

2.2. Представники НУО, направляючи до Уповноваженого  повідомлення про порушення прав людини і основоположних свобод, можуть одночасно також запропонувати проекти актів реагування Уповноваженого.

2.3. Уповноважений після отримання повідомлення представників НУО про порушення прав людини і основоположних свобод самостійно визначає форми й шляхи реагування. Про вжиті заходи Уповноважений повідомляє представників НУО.

2.4. Представники НУО після виявлення конкретних фактів порушення прав людини і основоположних свобод самостійно визначаються щодо необхідності повідомлення Уповноваженого, насамперед виходячи із інтересів жертв порушень прав людини і основоположних свобод.

 

3. Сприяння приведенню законодавства у відповідність до міжнародних стандартів

 

3.1. Представники НУО відповідно до своїх висновків можуть надавати Уповноваженому пропозиції щодо надання Верховній Раді України рекомендацій стосовно внесення змін до чинного законодавства з метою покращення ситуації з дотриманням прав людини і основоположних свобод.

3.2. Зазначені пропозиції можуть пропонуватися для обговорення на засіданнях Консультативної ради при Уповноваженому, яка утворюється згідно із ст. 10 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 

4. Прозорість співпраці Уповноваженого та НУО.

 

4.1. Уповноважений вважає постійний розвиток і поглиблення співпраці з НУО одним з ключових напрямів комунікації з громадянським суспільством.

4.2. Уповноважений здійснює свою співпрацю з НУО на засадах відкритої і прозорої інформаційної політики.

4.3. Уповноважений спільно з НУО веде інформаційно-освітню діяльність з питань дотримання прав людини і основоположних свобод.

4.4. Уповноважений регулярно розміщає на офіційному сайті Уповноваженого матеріали про діяльність НУО та їх співпрацю з Уповноваженим.

4.5. Уповноважений сприяє прозорості та відкритості громадського моніторингу своєї діяльності та діяльності Секретаріату Уповноваженого.

 

5. Етичні основи співпраці Уповноваженого та НУО.

 

5.1. Взаємовідносини між Уповноваженим і НУО будуються на засадах  взаємної поваги, доброзичливості  і толерантності.

5.2. Порушення етичних засад партнерства може бути підставою відмови від співпраці.

5.3. У своїй співпраці Уповноважений та НУО враховують взаємні зауваження, пропозиції та рекомендації і конструктивно сприймають критику.