Просвітницька діяльність

20/03/2014 16:08

А) Секретаріат Уповноваженого спільно з Офісом Координатора проектів ОБСЄ та Державною реєстраційною службою України вже 3-й рік поспіль приймає участь в реалізації проекту "Зміцнення потенціалу органів державної влади та організацій громадянського суспільства України в рамках реалізації Закону України "Про громадські об'єднання".
В рамках Проекту кваліфіковані експерти надають роз'яснення щодо нових підходів до реалізації права на свободу об'єднання громадян, а реалізовані в рамках Проекту заходи сприяють забезпеченню широкого доступу громадськості до нормативно-правової бази, що визначає порядок створення та діяльності громадських об'єднань.
Проект має на меті зміцнення потенціалу регіональних державних установ, що відповідають за застосування прийнятого Закону України "Про громадські об'єднання", та організацій громадянського суспільства у адаптації їх адміністративної діяльності до нового законодавства, що регулює вказану сферу.
Проект надає можливість органам державної влади та організаціям громадянського суспільства адаптувати існуючі практики до нового законодавства у сфері реєстрації громадських об'єднань, зокрема шляхом проведення інформаційних семінарів та виготовлення інформаційних методичних матеріалів.

Б) Секретаріат Уповноваженого спільно з Офісом Координатора проектів ОБСЄ приймав участь в реалізації проекту: «Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні» у 2013 році. В рамках реалізації цього проекту зокрема передбачено:
• проведення національного обговорення серед академічної спільноти правників проекту закону щодо регулювання правничої освіти та доступу до правничої професії, розробленого у 2012 році;
• підготовку відповідних посібників і модельних навчальних програм для низки юридичних дисциплін згідно з сучасними вимогами правничої професії;
• підвищення спроможності провідних юридичних вищих навчальних закладів України сприяти якісному професійному розвитку студентів-правників шляхом заохочення їх участі в міжнародних правничих заходах;
• поширення освіти з прав людини шляхом проведення тренінгів для викладачів і студентів, а також заходів із підвищення обізнаності про права людини серед молоді.

Проект впроваджується в рамках програми «Верховенство право та права людини». Заходи в рамках запропонованого проекту спрямовані на продовження або розвиток тих заходів, що були успішно реалізовані Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та Львівським національним університетом імені Івана Франка у 2011-2012 роках.
Участь Секретаріату Уповноваженого в реалізації цього проекту полягає у залученні працівників Секретаріату до правоосвітніх заходів у галузі прав людини шляхом проведення тренінгів для викладачів і студентів, а також заходів із підвищення обізнаності про права людини серед молоді.

В) Секретаріат Уповноваженого спільно з Офісом Координатора проектів ОБСЄ приймав участь в реалізації проекту: «Сприяння розробці стратегічно-нормативної бази взаємодії між урядом та організаціями громадянського суспільства в Україні» за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

В рамках проекту представники Секретаріату Уповноваженого діляться з ІГС та органами влади і місцевого самоврядування досвідом співпраці з ІГС та допомагають розробляти рамкові документи про співпрацю.

Г) В рамках реалізації проектів з правової освіти силами Секретаріату Уповноваженого спільно з ІГС та за підтримки міжнародних організацій у 2013 році започатковано кампанію з підвищення рівня правової культури та правових знань кожного, в рамках якої реалізовано 107 публічних заходів: круглих столів, конференцій, тренінгів (з них 14 у регіонах України), широко висвітлених у ЗМІ та присвячених таким темам як:

- механізми моніторингу дотримання прав людини в Україні;
- безпечний Інтернет;
- проблеми вакцинопрофілактики в Україні;
- Шляхи реалізації та захисту конституційного права на правову допомогу;
- Виховання правосвідомої молоді;
- запобігання та протидія домашньому насильству;
- процедури реєстрації НУО;
- забезпечення права на доступ до публічної інформації;
- реалізація законодавства щодо забезпечення рівності та недискримінації;
- сучасні підходи до надання підтримки особам, постраждалим від насильства в сім'ї;
- захист прав жінок та забезпечення гендерної рівності;
- нові підходи до захисту прав людей з інвалідністю;
- утримання жінок та дітей у місцях позбавлення волі;
- проблеми застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- дотримання прав у галузі інформаційного права;
- захист права на свободу мирних зібрань та шляхи його реалізації;
- захист житлових та майнових прав дітей з урахуванням їх найкращих інтересів;
-створення для людей з інвалідністю безбар'єрного середовища;
-захист прав осіб, які здійснюють догляд за престарілими людьми;
-реалізація законодавства та політики у сфері недискримінації;
- захист прав недієздатних осіб;
-протидія проявам дискримінації в Україні;
- пошук нових шляхів комунікації між учасниками мирних зібрань і правоохоронцями;
-захист прав дітей та дорослих з розладами аутичного спектру;
-соціальний та правовий захист людей з інвалідністю;
- надання замісної підтримувальної терапії у СІЗО;
-розбудова механізмів щодо подолання ксенофобії й расизму;
- соціальні проблеми ромського населення;
- дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів;

В рамках публічної освітньої кампанії з підвищення рівня правової культури та правових знань кожного у 2013 році реалізовано низку тренінгів та лекцій з питань:

- запобігання та протидії домашньому насильству;
- протидії катування та іншому жорстокому поводженню з людьми;
- навчання моніторів місць несвободи в системі органів внутрішніх справ за моделлю НПМ "Омбудсмен +".