Секретаріат Уповноваженого


Відповідно до статті 10 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"
для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється Секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. 

Структура Секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На працівників Секретаріату поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Положення та кошторис Секретаріату затверджуються Уповноваженим у межах кошторису витрат, пов'язаних із діяльністю Уповноваженого. Призначення на посаду та звільнення працівників Секретаріату здійснюються Уповноваженим.

При Уповноваженому з метою надання консультаційної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав і свобод людини і громадянина може створюватися консультативна рада (яка може діяти і на громадських засадах) із осіб, що мають досвід роботи в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина.


Положенням про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини визначено, що Секретаріат є постійно діючим органом, основними завданнями якого є організаційне, правове, науково-консультативне, інформаційно-аналітичне, науково-експертне, контрольне, матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності Уповноваженого з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Секретаріат очолює Керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Уповноваженим.

У своїй діяльності Секретаріат взаємодіє з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами України, Генеральною прокуратурою, іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також з міжнародними організаціями та неурядовими громадськими організаціями.

Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008 
Гаряча лінія:
тел.: 044-253-75-89
тел.: 0800-50-17-20