Запобігання та протидія дискримінації

Повноваження у сфері недискримінації та ґендерної рівності

Стаття 3 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини”

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:

[...]

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.


Стаття 10 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у рамках здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захистом прав кожного на території України і в межах її юрисдикції запобігає будь-яким формам дискримінації та здійснює заходи щодо протидії дискримінації, а саме:

  • здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин;

  • проводить моніторинг та узагальнює результати дотримання принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин;

  • розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації;

  • веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах суспільних відносин;

  • висвітлює у щорічній доповіді питання запобігання та протидії дискримінації та дотримання принципу недискримінації;

  • здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандартів недискримінації;

  • здійснює інші повноваження, визначені Конституцією і законами України.


Стаття 9 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:

  • у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  • розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі;

  • у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.